รู้จักกรรมการนโยบาย
about image
นางสมศรี หาญอนันทสุข
(ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ)
เป้าหมาย

“สร้างสื่อสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง”

ทำให้ ส.ส.ท. บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจและแนวนโยบายที่มีอยู่ให้มากกว่าเดิมเป็นผู้นำสื่อสาธารณะในระดับภูมิภาค และระดับสากลทำให้ ส.ส.ท. เป็นศูนย์กลางความรู้ของประชาชนและขยายขอบข่ายเพื่อคนทั้งชาติ ทำให้ ส.ส.ท.เป็นแหล่งบริการความรู้ในด้านต่างๆพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีบุคลิกภาพและโลกทัศน์ที่ดีและมีความผูกพันกับองค์กร

ประวัติ
 • เกิดวันที่ 26 กันยายน 2499
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate on Human Rights and International Law from ISS,The Hague, Netherlands
 • Certificate on Art Studies, the City Lit, London, UK
 • Diploma on Urban Community Studies from Birkbeck College,University of London UK
ประสบการณ์
 • อดีตผู้อำนวยการบริหาร Asian Network for Free Elections (ANFREL Foundation) ทำงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยผลักดันให้มีการเลือกตั้งที่ได้มาตรฐานในเอเชีย และเป็นผู้ริเริ่มคำประกากฎบัตรเอเชีย เพื่อการเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
 • นำคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติไปสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ประเทศ ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเชีย มาเลเชีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินน์ กัมพูชา พม่า ไทย ศรีลังกา ฮ่องกง ไต้หวัน บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน เนปาล ปากีสถาน เวียดนาม ลาว ฟินแลนด์ และ อเมริกา
 • อดีตประธานองค์กรสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย
 • อดีตผู้อ่านข่าวให้วิทยุ BBC ภาคภาษาไทย กรุง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • อดีตคอลัมนิสต์ ให้นิตยสารสยามรัฐรายสัปดาห์ และ เขียนสารคดีในนิตยสารต่างๆ ภายใต้นามปากกาสาวิตรี
 • เป็นกรรมการเลือกผู้แทนประเทศไทย เพื่อเป็นกรรมการ ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ให้กระทรวงการต่างประเทศในสมัยแรก และเป็นกรรมการคัดสรรนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น 4 สมัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และกรรมการมูลนิธิเพื่อนหญิง