ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ ก...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องภาพลักษณ์ การยอมรับ และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

24 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

5 ต.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการส่งเสริมป...

ไทยพีบีเอสเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การค...

27 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผน...

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

30 ส.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออน...

กรรมการนโยบายเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ “กฎหมายและจริยธรรมสื่อออนไลน์”

11 ก.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย