ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่จริยธรรม ส.ส.ท. เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในงานข่าวและรายการ” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อออนไลน์...

20 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงาน...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผ่านงานศิลปะดนตรี” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่ว...

17 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ พร้อมชมตัวอย่างละคร ซึ่งมีเนื้อหาจากเค้าโครงเรื่องจริง และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเ...

13 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็นมุ่งเน้น 6 ประการ ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 ครั้งที่ ...

2 ก.ย. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเปิดการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร ไทยพีบีเอส พบ ทรูวิชันส์ ครั้...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตร ระหว่างไทยพีบีเอส พบ ทรูวิชันส์ ครั้งที่ 6

24 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมดูแลดอกดาวเรือง 1 คน 1 ต้น ในโครงการ “เรืองรองส่อง...

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" โ...

23 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมรับฟังรายงานเบื้องต้น การประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำป...

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเบื้องต้น ของโครงการประเมินบทบาทสื่อสาธารณะบนช่องทางสื่อที่หลากหลาย

11 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563”

คณะกรรมการนโยบายร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทาง ส.ส.ท. ปี 2561-2563” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจร่วมกันในทิศทางของ ส.ส.ท.<...

10 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุ...

คณะกรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความรู้ดนตรีไทยแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน" มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เล่นดนตรีไทยเพื่อสืบสาน...

3 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนแนวทางธุรกิจเพื่อสั...

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย บรรยายเรื่อง บทบาทสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับการเสนอข้อมูลข่าวสารแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมและนโยบายเขตเ...

2 ส.ค. 60
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย