ความเคลื่อนไหว

เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตั้งแต่วันนี้ ถึ...

[อัปเดต] เพื่อให้ประชาชนได้มีระยะเวลาการนำส่งข้อมูลมายัง ส.ส.ท. มากขึ้น ไทยพีบีเอส ขอขยายเวลาให้ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส...

17 ส.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เรื่องพลเมืองดีวิถ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามบริบทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

14 ก.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครกร...

เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครกรรมการนโยบายตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. - 14 ส.ค. 61

13 ก.ค. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายต้อนรับและแลกเปลี่ยนคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

กรรมการนโยบายต้อนรับและแลกเปลี่ยนคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ในการแลกเปลี่ยนดูงานเรื่องสื่อสาธารณะกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในส...

22 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์และ...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

17 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่...

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบทของกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรียนรู้ เรื่องสื่อสาธารณะกับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการมีงาน...

3 มิ.ย. 61
อ่านเพิ่มเติม

รู้จักกรรมการนโยบาย