ติดต่อกรรมการนโยบาย
ติดต่อสำนักงานเลขานุการกรรมการนโยบาย
คุณสมพร จรูญอุปการ
02-790-2139
คุณพิมพ์นิภา อุดมเรืองเกียรติ
02-790-2156
คุณนิตยา ศรีแนน
02-790-2117
ที่อยู่ : องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
เว็บไซต์ : http://www.thaipbs.or.th/bog
ส่งอีเมลถึงกรรมการนโยบาย