รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

เรื่องร้องเรียน

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, jpg, png, pdf, doc, xls, jpeg

ข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

หากเรื่องร้องเรียนของท่านเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ทางไทยพีบีเอสจะแจ้งสถานะความคืบหน้าการร้องเรียนทาง SMS กรุณาระบุเลขหมายที่ถูกต้องเพื่อติดต่อได้