รับเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

ผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน

รายการวาระประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 21 พ.ค. 52 รายการชั่วโมงทำกิน ออกอากาศวันที่ 12 พ.ค. 52 รายการชั่วโมงทำกิน ออกอากาศวันที่ 12 พ.ค. 52 รายการโครมเปลี่ยนชีวิต ออกอากาศวันที่ 20 ม.ค. 52 รายการ 123 Unity Thailand ออกอากาศวันที่ 25 ธ.ค. 51 รายการชั่วโมงทำกิน ออกอากาศวันที่ 1 ก.ย. 51, รายการไทยมุง ออกอากาศวันที่ พ.ค. 51 รายการความรู้คือประทีปสู่ทศวรรษใหม่ออกอากาศวันที่ 27 มี.ค. 53,นักข่าวมีกริยาไม่สุภาพออกอากาศวันที่ 21พ.ค. 53,รายการชั่วโมงทำกินออกอากาศวันที่ 12 เม.ย. 53 รายการสถานีประชาชนสัญจรออกอากาศวันที่ 28 ส.ค. 52,รายการเปิดปม ออกอากาศวันที่ 25 ม.ค. 52 รายการเที่ยวเมืองไทยใน 1 นาที ออกอากาศวันที่ 29 ธ.ค. 52 รายการฉันจะเป็นชาวนา ออกอากาศวันที่ 25 เม.ย. 54, รายการตอบโจทย์ ออกอากาศวันที่ 20 เม.ย. 54, รายการเปิดปม ออกอากาศวันที่ 15 ส.ค. 54 รายการกินอยู่คือ ออกอากาศวันที่ 23 เม.ย. 53 รายการข่าวภาคค่ำ ออกอากาศระหว่างวันที่ 5 – 27 ก.ค. 55 รายการหนูน้อยจ้าวเวหา ออกอากาศวันที่ 17 มิ.ย. 55 การจัดงาน ASIA MEDIA SUMMIT 2012 วันที่ 29 – 30 พ.ค. 55 รายการที่นี่ไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 55 รายการสถานีประชาชน ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค. 55