ติดต่อกรรมการนโยบาย
ติดต่อฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
คุณนราทร สาระศาลิน
02-790-2741
คุณรชตกร วงษ์สุวรรณ
02-790-2119
คุณนิตยา เดชโยธิน
02-790-2117
ที่อยู่ : องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
เว็บไซต์ : www.thaipbs.or.th/bog
ส่งอีเมลถึงกรรมการนโยบาย