ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานจัดฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ส.ส.ท. ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในโครงการ “สื่อศิลป์ ปี 4 Human Right : คนเท่ากัน” เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมกันกล่าวเปิดการฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้กำกับภาพยนตร์ในโครงการ “สื่อศิลป์ ปี 4 Human Right : คนเท่ากัน”

โครงการสื่อศิลป์เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดทำการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา และเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญต่อการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชน ได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ อีกทั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพยนตร์ที่จัดฉายมี 5 เรื่อง ได้แก่
1. ภาพยนตร์เรื่อง “แสง” ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยทีมชีพจรลงเฟรม
2. เรื่อง “มันนิ ฮานิ ” กำกับโดยบุญชัย กัลยาศิริ
3. เรื่อง “พลเมืองบุญมา” กำกับโดย อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
4. เรื่อง “ปราสาทเสือ” กำกับโดย พัฒนะ จิรวงศ์
5. เรื่อง “อัลไตแลนด์” กำกับโดย สันติ แต้พานิช

ไทยพีบีเอสมีแผนออกอากาศภาพยนตร์ชุดนี้ ในรายการ Talk to Films หรือหนังเล่าเรื่อง ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. ทางช่องไทยพีบีเอส ในต้นปี พ.ศ. 2560