ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค และพบปะเครือข่ายอีสาน

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เยี่ยมศูนย์ภูมิภาคอีสาน และพบปะเครือข่ายอีสาน จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เยี่ยมศูนย์ภูมิภาคอีสาน (ศูนย์ข่าว – ศูนย์วิศวกรรม) และพบปะเครือข่ายอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปราการ แสนอุบล หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสานและนายดนตรี ทากร รักษาการผู้จัดการฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4 ให้การต้อนรับ ต่อมาได้เดินทางลงพื้นที่ดูงานเครือข่ายและเยี่ยมเครือข่ายกองบรรณาธิการสื่อพลเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมสตูดิโอและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม