ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค และพบปะเครือข่ายภาคเหนือ

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เดินทางเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคเหนือ (ศูนย์ข่าว–ศูนย์วิศวกรรม) จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร เดินทางเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคเหนือ (ศูนย์ข่าว–ศูนย์วิศวกรรม) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิวัฒน์ชัย สมคำ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือให้การต้อนรับ ต่อมาได้เดินทางเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนทิศทางความร่วมมือและการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ณ หอศิลป์กลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายและกองบรรณาธิการสื่อพลเมืองภาคเหนือ