ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายร่วมงานไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการนโยบายร่วมงานไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.45 น. รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม, นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณม, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานไทยพีบีเอส มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 “แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน” ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิไทยพีบีเอส