ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย…สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย...สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย…สู่บันทึกแห่งความภูมิใจไทยพีบีเอส” ณ ลานบริเวณหน้าห้องสมุดสื่อสาธารณะ อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส