ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคและพบปะเครือข่ายและกองบรรณาธิการสื่อพลเมืองภาคใต้

คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เยี่ยมศูนย์ภูมิภาค (ศูนย์ข่าวและศูนย์วิศวกรรม ส.ส.ท.) จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. เยี่ยมศูนย์ภูมิภาค (ศูนย์ข่าวและศูนย์วิศวกรรม ส.ส.ท.) จังหวัดสงขลา โดยมีนายคณิศ บุณยพานิช รักษาการหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ นายไพรัตน์ มั่นกำเนิด หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม จ.สงขลา และฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมืองศูนย์ใต้ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงสร้าง ผลงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนทิศทางการทำงานร่วมกัน

ต่อมาได้เดินทางไปพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายและกองบรรณาธิการสื่อพลเมืองภาคใต้ ณ ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา ในประเด็น การเสนอให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งอาหารของอาเซียน การขยายขอบเขตเรื่องสันติภาพและการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนใต้ การสื่อสาร “ภัยพิบัติ” และเปิดพื้นที่สร้างการเรียนรู้ “คนรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไทยพีบีเอสกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีนายกิตติภพ สุทธิสว่าง ผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชุมชน ให้การต้อนรับ