ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิก สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น 4

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 คณะกรรมการนโยบายร่วมงานปฐมนิเทศ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ 4 ณ Convention Hall 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส