ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology”

กรรมการนโยบาย เข้าร่วมการเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology” โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม, รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์, นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย เข้าร่วมการเสวนา “Hot Issue on Today Media Technology” โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีนายเศรษฐา วีระธรรมานนท์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ และนายกุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ นำเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.