ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายเยี่ยมชุมชนในพื้นที่รอบ ส.ส.ท.

กรรมการนโยบาย ไปเยี่ยมชุมชนและพบปะผู้นำชุมชนตลาดเก่าบางเขน ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และรองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ได้เยี่ยมชุมชนและพบปะผู้นำชุมชนตลาดเก่าบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และร่วมเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชน น