ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายมอบรางวัล BOG Award 2558

วันที่ 22 มกราคม 2559 คณะกรรมการนโยบาย ได้มอบรางวัล BOG Award 2558 ให้กับทีมงาน ส.ส.ท. ที่มีผลงานโดดเด่น สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. ทีมงาน “การนำเสนอข่าวและสารคดีเชิงข่าว ผลกระทบเหมืองแร่ทองคำ ระหว่างปี 2557-2558”

bogaward3

2. ทีมงาน “ถ่ายทอดสดรายการกีฬาและสันทนาการ”

bogaward2

3. ทีมงาน “โครงการพัฒนา Facilitator”

bogaward1