ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส”

กรรมการนโยบายร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ นายไพโรจน์ พลเพชร และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี บทบาทสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส” จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส