ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายกล่าวเปิดงาน ABU Children’s TV Programme

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย กล่าวเปิดงาน ABU Children’s TV Programme Item Exchange Meeting & Workshop

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย กล่าวเปิดงาน ABU Children’s TV Programme Item Exchange Meeting & Workshop ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนผลงานประจำปีของคนทำรายการด้านเด็กในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส