ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งฯ และร่วมลงนามใน สัญญาจ้าง ผอ. ส.ส.ท. คนใหม่

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 คณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ได้ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนใหม่ และลงนามในสัญญาจ้างนายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ โดยผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จะเริ่มงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นี้