ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และร่วมสัมมนาระดับนานาชาติหัวข้อ “ประสบการณ์การกำกับดูแลกันเองของสื่อจากนานาชาติ” รวมทั้งรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สื่อมวลชนใต้ร่มพระบารมีสถาบันพระมหากษัตริย์” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ