ความเคลื่อนไหว

ประธานกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส

รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนารายการและคุณภาพเนื้อหาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมให้ข้อมูลความคิดเห็นในกิจกรรม Media Lab เพื่อพัฒนารายการและคุณภาพเนื้อหาวิทยุออนไลน์ของไทยพีบีเอส จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ณ Briefing Room ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ไทยพีบีเอส