ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และร่วมกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี จัดโดยมูลนิธิไทยพีบีเอสและองค์กรเครือข่าย ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมการประชุมกับเครือข่ายภาคสังคมในพื้นที่ภาคใต้ เรื่อง การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อสาธารณะ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย