ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน” ในงานครบรอบ 1 ปี รายการ “นารีกระจ่าง”

นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี รายการ “นารีกระจ่าง”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ตลาดนัดรวมใจ พอเพียง ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี รายการ “นารีกระจ่าง” จัดโดยรายการ “นารีกระจ่าง” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท. ต่อมานางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน

งานดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมรายการได้เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อพึ่งพาตนเอง และส่งต่อให้กับคนรอบข้างรวมถึงสังคม โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต โดยมีการจัดบูทกิจกรรมฝึกอาชีพจากรายการ “นารีกระจ่าง” และบริการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กับทางกองทัพอากาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช