ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท.

คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการซื้อหุ้นกู้ของของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายประชุมร่วมกับผู้บริหาร ส.ส.ท. เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการซื้อหุ้นกู้ของของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ส.ส.ท.