ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมดูแลดอกดาวเรือง 1 คน 1 ต้น ในโครงการ “เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์”

นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" โดยร่วมปลูกและดูแลดอกดาวเรือง 1 คน 1 ต้น

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์” โดยร่วมปลูกและดูแลดอกดาวเรือง 1 คน 1 ต้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยชมรมเพาะพันธุ์ดี และฝ่ายสื่อสารองค์การ ณ ลานชะพลู ระหว่างอาคาร A และ B ส.ส.ท.