ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ

กรรมการนโยบายร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ พร้อมชมตัวอย่างละคร ซึ่งมีเนื้อหาจากเค้าโครงเรื่องจริง และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และ นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ พร้อมชมตัวอย่างละครในชีรีส์ดังกล่าวรวม 4 เรื่อง ได้แก่ “แสงหลังฝน” “แสงในม่านหมอก” “จุด. สุด แสง” และ “เทียนไม่สิ้นแสง” ซึ่งมีเนื้อหาจากเค้าโครงเรื่องจริง และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปรียบเหมือนดังแสงสว่างที่ทรงมอบไว้ให้คนไทย ซีรีส์ชุดดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2560

นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์แสงจากพ่อ ยังมีการจำหน่ายและประมูลเสื้อซีรีส์ แสงจากพ่อ พร้อมลายเซ็นนักแสดง เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราชด้วย