ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานนิทรรศการ “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน” ตอน เดินตามแสงพ่อ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน" ตอน เดินตามแสงพ่อ ซึ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “แสงจากพ่อ…สู่ความยั่งยืน” ตอน เดินตามแสงพ่อ ซึ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน สถานที่จัดงาน ณ ลานไม้ อาคารอำนวยการ ส.ส.ท.

ในการนี้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายกล่าวถึงโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 1 ปี โดยมีแนวคิดที่จะสื่อสาร เพื่อเปลี่ยนความโศกเศร้าของประชาชน ให้เป็นพลังเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานไปสู่ความยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยมีนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม  รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์ วิลาสีนี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และนางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการร่วมในพิธีเปิดด้วย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประชาชนจะได้เรียนรู้และสัมผัสพระราชกรณียกิจ ปรัชญาชีวิต และเรื่องราวของพ่อ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต ร่วมเทิดพระเกียรติแบบ Interactive ที่ถอดบทเรียนจากงานของพ่อ อันนำมาสู่ความยั่งยืนของคนไทย ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจและทันสมัย นำมาจัดแสดงให้ได้ชม โดยแบ่งเป็น 5 โซนหลัก ๆ ได้แก่

1. โซนนิทรรศการแห่งแสง บอกเล่าเรื่องของพ่อ โดยใช้แสงดำเนินเรื่อง ตั้งแต่วันแรกที่แสงดับ สู่ปรากฏการณ์แสงส่องใจของคนไทยนับล้าน
2. โซนนิทรรศการแห่งศาสตร์พระราชา เรียนรู้ และเข้าใจถึงศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบเทคนิค Projection Mapping
3. โซนนิทรรศการงานของพ่อ ร่วมรับฟังเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านสิ่งของของพ่อ ของใช้ส่วนพระองค์ กลับมอบชีวิตอันยิ่งใหญ่ให้กับคนไทย
4. โซนนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในวัยเยาว์
5. โซนห้องภาพยนตร์ รับชมเรื่องราวของบุคคลที่น้อมนำคำสอนของพ่อมาเป็นแสงส่องนำทาง จากซีรีส์ชุดแสงจากพ่อ

ภายในงานยังได้นำผลผลิตจากความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่าย รวมทั้งตลาดนัดธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาระและบันเทิงอีกมากมายตลอดวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.