ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ “เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์”

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ "เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์" พร้อมสร้างสรรรค์งานศิลป์บนก้อนหิน พลังแผ่นดินเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และรองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรมจัดวางศิลป์ภูมิทัศน์ดอกดาวเรือง ในโครงการ “เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์” พร้อมสร้างสรรรค์งานศิลป์บนก้อนหิน พลังแผ่นดินเพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยชมรมเพาะพันธุ์ดี และฝ่ายสื่อสารองค์การ ณ บริเวณลานไม้ อาคารอำนวยการ ส.ส.ท.