ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ภาคใต้

กรรมการนโยบายร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จ.ปัตตานี พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การสื่อสาร-ชายแดนใต้” จังหวัดปัตตานี จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในการนี้ นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบายในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองสาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบายกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ยุทธศาสตร์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้”