ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้

รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ไทยพีบีเอสกับการสื่อสารความสุขของภาคใต้”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคใต้ และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ไทยพีบีเอสกับการสื่อสารความสุขของภาคใต้” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช