ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสานปีที่ 3 (10 ปีสานสัมพันธ์กับสื่อสาธารณะ)”

รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสานปีที่ 3 (10 ปีสานสัมพันธ์กับสื่อสาธารณะ)”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการนโยบาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงานเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสานปีที่ 3 (10 ปีสานสัมพันธ์กับสื่อสาธารณะ)” และร่วมวงโสเหล่ ไทอีสาน “10 ปี สานสัมพันธ์ชาติพันธุ์กับสื่อสาธารณะ” จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ