ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ เรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก 10 ปีข้างหน้า”

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ และร่วมเสวนาเรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก 10 ปีข้างหน้า”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ และร่วมเสวนาเรื่อง “มองอนาคต : ทิศทางสื่อสาธารณะกับสังคมไทยและคนภาคเหนืออีก 10 ปีข้างหน้า” พร้อมทั้งรับข้อเสนอจากเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะภาคเหนือ จัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคเหนือ ณ สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย