ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” บุคคลดีเด่น ประเภทสื่อมวลชน ประจำปี 2560

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อมวลชน ประจำปี 2560

กรรมการนโยบาย ร่วมแสดงความยินดีกับ “ณัฎฐา โกมลวาทิน” ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อมวลชน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2560 ประเภทสื่อมวลชน จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ในฐานะบรรณาธิการข่าวและผู้ดำเนินรายการ นางสาวณัฏฐา โกมลวาทิน ได้นำเสนอประเด็นการสนทนา การวิเคราะห์สถานการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเจาะลึกและตรงประเด็น เป็นการส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้สถานการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน