ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) เยี่ยมไทยพีบีเอส

กรรมการนโยบายต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) ในโอกาสมาเยี่ยมสถานีเพื่ออวยพรปีใหม่และขอบคุณ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย และ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว และกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับเครือข่ายชาวไตย (ไทยใหญ่) ที่เดินทางมาเยี่ยมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่ออวยพรปีใหม่ 2561 และขอบคุณไทยพีบีเอสที่นำเสนอข่าวของชาวไทยใหญ่ทั้งเรื่องสภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ส.ส.ท.