ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

กรรมการนโยบายร่วมเวทีระดมความเห็น ร่วมเวทีระดมความเห็นร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีระดมความเห็นร่วมสร้างเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ (Co-Creation Network Learning Space) และร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ แรงบันดาลใจ การจัดการและการทำงานพื้นที่เรียนรู้สาธารณะ จัดโดยสมาคมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา (ภาคี ๙ เครือข่าย) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ โรงแรมเอบีน่า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร