ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่น สำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่นสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม (Inclusive Kids Games) เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา หรือ นักเรียนพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่นสำหรับเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวม (Inclusive Kids Games) ซึ่งมูลนิธิไทยพีบีเอสได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา หรือนักเรียนพิเศษเรียนรวมในโรงเรียนจำนวน 17 โรงเรียน พื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่นเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูนำไปพัฒนาเป็นกิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษที่บ้านและในโรงเรียน ซึ่งพบว่ามีเด็กพิเศษถึงร้อยละ ๒๐ ของนักเรียนทั้งหมด โดยมีกิจกรรมได้แก่ ลากกาบหมาก ขว้างราวกาหยี เดินกะลา หมากเก็บ เป่ากบ กระต่ายขาเดียว ชักกะเย่อ และวิ่งผลัดแตงโม เริ่มกิจกรรมแข่งขันเวลา ๐9.๐๐ – 15.๐๐ น. ณ โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ในการนี้ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และผู้แทนมูลนิธิไทยพีบีเอส มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขัน