ความเคลื่อนไหว

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Family Day 2018

คณะกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Family Day 2018 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 คณะกรรมการนโยบาย ร่วมกิจกรรม Family Day 2018 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการไทยพีบีเอส โดยเวลา 10.00 น. ร่วมทำบุญในพิธีสงฆ์ และเวลา 15.00 น. พนักงานไทยพีบีเอส “รดน้ำดำหัว” ขอพรจากคณะกรรมการนโยบายเพื่อความเป็นสิริมงคล