ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะ

กรรมการนโยบายต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในการศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และ นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมต้อนรับ ดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์ ประธานศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ

ซึ่งมาศึกษาดูงานห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส และแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Movie Time ครั้งที่ 1 ณ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ชั้น 1 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส