ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตอน “เรียนรู้สู้งาน”

กรรมการนโยบายร่วมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตอน “เรียนรู้สู้งาน” และร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยพีบีเอสกับเครือข่ายและชุมชน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รองศาสตราจารย์วิทยา กุลสมบูรณ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตอน “เรียนรู้สู้งาน” และเข้าร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนในโครงการ “พัฒนาความสัมพันธ์ไทยพีบีเอสกับเครือข่ายและชุมชน” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมอบรมอาชีพ เรียนง่าย ทำได้จริง กับอาชีพทำเงิน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส