ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายต้อนรับและแลกเปลี่ยนคณะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

กรรมการนโยบายต้อนรับและแลกเปลี่ยนคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ในการแลกเปลี่ยนดูงานเรื่องสื่อสาธารณะกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ต้อนรับ อาจารย์จินตนา แซนดิแลนด์ซ พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากสถาบันศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (School of Culture,History and Language, The Australian National University) และผู้สื่อข่าวจาก เอบีซี ออสเตรเลีย (Australian Broadcasting Corporation) ที่มาแลกเปลี่ยนดูงานเรื่องสื่อสาธารณะกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย