ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานการประกวด Thai PBS Museum Campaign

กรรมการนโยบายร่วมร่วมงานการประกวด Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานการประกวด Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส จัดขึ้นโดยฝ่ายศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้

ณ สตูดิโอ 3 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย