ความเคลื่อนไหว

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน… ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประธานกรรมการนโยบายร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมโลกป่วน... ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย รับเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายจูเซปเป บูชีนี อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปแห่งประเทศไทยใน “มหกรรมโลกป่วน… ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการศึกษาไทยในยุคประเทศไทย 4.0”

เพื่อให้สาธารณะมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างสร้างสรรค์นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงส่งต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ ส.ส.ท. นำไปพัฒนาคุณภาพรายการและการดำเนินงานต่อไป

งานนี้จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปแห่งประเทศไทย และภาคีหุ้นส่วนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร