ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ชุมชนหลักสี่ และไทยพีบีเอส”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ ชุมชนหลักสี่ และไทยพีบีเอส”

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายและชุมชน หรือประชาชนภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากสื่อสาธารณะ ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาฮาเฮ และบูธร้านค้าของดีจากชุมชนหลักสี่ โดยมีรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ ลานไม้ ชั้น 1 บริเวณอาคารอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย