ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ตุ้มโฮมไทยพีบีเอส พบเพื่อนไทยอีสานปีที่ 4

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 ตุ้มโฮมไทยพีบีเอส พบเพื่อนไทยอีสานปีที่ 4 และเป็นวิทยากรเสวนา “สื่อสาธารณะกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 7 จังหวัดริมโขง”

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 7 จังหวัดริมโขง (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกับภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งยกระดับการเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และวางแผนและออกแบบการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2562

จัดขึ้นโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ตลาดสุนทรี และลานพนมนาคา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม