ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงาน ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7

กรรมการนโยบายร่วมงาน ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ตอน Thai PBS World เชื่อมโลกสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงาน ไทยพีบีเอสพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ตอน Thai PBS World เชื่อมโลกสร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ รวมถึงเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความหลากหลายบนโลก นำเสนอผ่านรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

จัดขึ้นโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย