ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก”

กรรมการนโยบายร่วมงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมรายการพิเศษถ่ายทอดสดงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ให้ความเห็นใจและห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง

จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย