ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

กรรมการนโยบายร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคม)

ณ ชั้น 1 บริเวณอาคารอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย