ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “ไทยพีบีเอส ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562”

กรรมการนโยบายร่วมพิธีเปิด “ไทยพีบีเอส ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม นายไพโรจน์ พลเพชร นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมพิธีเปิด “ไทยพีบีเอส ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 2562”

เพื่อร่วมขับเคลื่อนวาระเลือกตั้ง 2562 ผลักดันนโยบายสาธารณะ ตั้งเป้าส่งเสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง ภายในงานมีการแถลงความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 8 ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมการเสวนาเรื่อง “เสียงประชาชน … จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.