ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561

กรรมการนโยบายร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 “70 ปี ปฏิญญาสากล : สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบาย ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 “70 ปี ปฏิญญาสากล : สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”

เพื่อให้ทุกภาคส่วนระลึกถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีการประกาศใช้มายาวนาน 70 ปี เพื่อให้เกิดสันติภาพ การอยู่ร่วมกันของมนุยชาติอย่างสงบสุข และทำให้สังคมไทยเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ในงานดังกล่าวมีการมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

โดยนางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาคของไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นประเภทสื่อมวลชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร