ความเคลื่อนไหว

กรรมการนโยบายร่วมงาน “ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 12”

กรรมการนโยบายร่วมงาน “ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 12”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ รวมทั้งต้อนรับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ไทยพีบีเอสครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12

ในโอกาสนี้คณะกรรมการนโยบายได้มอบรางวัล BOG Awards ประจำปี 2561 ประกอบด้วยโล่และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ให้กับพนักงานไทยพีบีเอสทุกคนที่ผนึกกำลังกันปฏิบัติภารกิจเสนอข่าวช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งเนื้อหาและจริยธรรมในทุกช่องทางสื่อ จนทำให้ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะเป็นที่ยอมรับของสังคม